Vier kinderen uit één gezin: een hereniging en een warm nest

Vier kinderen uit één gezin: een hereniging en een warm nest

Naar overzicht

Binnen D3 is maatwerk de standaard. Wij zien het kind en situatie die rondom het kind beweegt. Van daaruit proberen wij te handelen. Dat doen we ook als het ineens om vier kinderen gaat die uit één gezin komen.  Leonieke Nijen-Es is teamleider op locatie De Berkel in Borculo. Lees hier haar verhaal, over hoe we met maatwerk en snel schakelen in staat zijn geweest de drie broertjes en het zusje te herenigen, en hoe we ze in een relatief korte periode een fijne plek hebben kunnen geven in een nieuw gezinshuis.

Niet lang alleen
Problemen thuis leidden ertoe dat eind augustus 2022 het middelste broertje als eerste geplaatst werd in Borculo. Het jongetje moest tot rust komen en had al snel baat bij de warme opvang en de regelmaat. Helaas was de situatie thuis nog steeds nijpend. Besloten werd ook de andere kinderen, 2 broertjes en een zusje, te plaatsen bij D3. Binnen een maand kwamen ook de broertjes en het zusje en waren de kinderen herenigd. De broertjes en het zusje (van 5, 7, 9 en 11 jaar) werden in dezelfde groep geplaatst, vonden snel hun draai en deden het heel goed samen. Ze speelden volop met de andere kinderen op de groep en de begeleiders waren erg enthousiast te zien hoe de kinderen weer opbloeiden binnen de groep.

Ondersteuning op maat
Naast het bieden van rust, warmte, duidelijkheid en structuur hebben we ook gekeken of nog meer ondersteuning nodig was. Zo had de jongste van 5 moeite met het zindelijk worden. Met een traject bij de poep- en plaspoli hier mooie stappen in kunnen maken. Met de oudste zijn we aan de slag gegaan om beter te leren omgaan met emoties. Dat hebben we gedaan door te werken met emotiekaartjes. Omdat de kinderen onlangs hun moeder zijn verloren, is er veel aandacht geweest voor rouwverwerking. Dit was in het begin best nog even zoeken, omdat alle kinderen in een andere leeftijdsfase zitten en daarom een andere behoefte heeft. Samen met de mentor en gedragswetenschapper hebben de kinderen het graf van hun moeder bezocht zodat ieder kind de eigen vragen kon stellen en verhalen kon vertellen. Dit was een belangrijk moment voor de kinderen in het proces van rouwverwerking.

Een unieke, nieuwe gezinssituatie
Al snel werd besloten om naar een vervolgplek te zoeken. Het doel was uiteraard een plek te vinden waarbij de kinderen bij elkaar zouden kunnen blijven. De gemeente, de verwijzer van de kinderen, voelde zich heel nauw betrokken bij de situatie van de kinderen en heeft zich hard gemaakt voor plaatsing in een warm gezinshuis. Dat speciaal voor de kinderen nieuwe kamers moesten worden gecreëerd was geen enkele belemmering. Op 4 januari jl. was het zover. De broertjes en hun zusje zijn verhuisd naar hun nieuwe onderkomen. Een fijne plek waar ze in principe tot hun 18e jaar kunnen blijven. Ze hebben het daar erg naar hun zin en het gaat goed met ze.

Goede samenwerking leidt altijd tot een win-win situatie
Waar Leonieke het meest trots op is? Leonieke: ‘Onze zorg op maat heeft ertoe geleid dat we op basis van goede zorg voor één kind, uiteindelijk alle kinderen samen bij elkaar konden laten blijven. Door de warmte van ons team kwamen de kinderen al snel tot rust en kon er naar een definitieve oplossing worden gezocht. Door de fijne en nauwe samenwerking met de gemeente hebben we op deze manier snel een uitstekende, veilige plek voor de kinderen kunnen vinden. Het is goud waard dat ze nu alle vier bij elkaar kunnen blijven wonen. Mijn complimenten ook voor het team. Het afscheid was emotioneel, maar het resultaat van onze zorg heeft veel voldoening opgeleverd.’