Voor professionals

Wat wij bieden

D3 biedt in zowel Borculo als Hoenderloo crisisplekken, overbruggingsopvang en langdurig verblijf aan jeugdigen in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar (en verlengde jeugdhulp 18-23 jaar), waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis, gedragsproblemen en/of omgevingsfactoren waardoor de jeugdige (tijdelijk) niet meer thuis kan wonen. Naast plekken voor jeugdigen uit de regio biedt D3 ook opvang aan buiten regionale plaatsingen uit heel Nederland. Er wordt gewerkt volgens de methodiek ‘Competentie Gericht Werken’. Er wordt waarde gehecht aan een gezonde leefstijl en sport- en spelactiviteiten. Ook kan er gezocht worden naar clubs in de omgeving. Naast de zorg en begeleiding die D3 biedt aan de jeugdigen vinden wij het contact met ouders en naasten van de jeugdigen net zo belangrijk. Zij zijn betrokken bij de totstandkoming en uitvoering van het plan. Wanneer het mogelijk is, en in overleg met de gedragswetenschapper en het team, kijken we graag naar mogelijkheden om ouders te laten logeren als daar behoefte aan is. Hierbij dienen we rekening te houden met de privacy van de andere jongeren op de groep.

Binnen D3 wordt veel waarde gehecht aan een gezonde leefstijl en sport- en spelactiviteiten. Betreffende de eetmenu’s mogen de jeugdigen hierin meedenken. Echter, de adviezen vanuit het Voedingscentrum worden zo veel als mogelijk gevolgd. Tevens gaan de jeugdigen twee keer per week naar de gymzaal om te sporten. Zij worden hier begeleid door een stagiaire Sport & Beweging. Daarnaast kunnen jeugdigen zich ook inschrijven in de omgeving voor bijvoorbeeld (sport)clubs en (muziek)verenigingen om zo de vrijetijdsbesteding meer invulling en variatie te geven.

Neem contact met ons op:

 • E-mail

  contact@d3.nl

  Telefoon

  085 822 89 99

 • Onderwijs

  D3 Borculo werkt nauw samen met verschillende scholen vanuit het samenwerkingsverband Slinge-Berkel en vanuit Stichting Speciaal Onderwijs Twente en Oost-Gelderland. Wanneer het voor een jeugdige (nog) niet mogelijk is om onderwijs te volgen, wordt er intern Vorming en Recreatie (V&R) geboden.

 • Kleinschalig

  Voor jeugdigen die baat hebben bij meer intensieve zorg biedt D3 ook kleinschalige woonvoorzieningen. Binnen de kleinschalige voorzieningen wordt gestreefd naar een groepsgrootte van vier jeugdigen, waardoor er voor de jeugdigen minder prikkels zijn en er meer rust ontstaat. Er wordt gewerkt met een vast team om zodoende een open, veilige en huiselijke sfeer te creëren. Op deze wijze kunnen jeugdigen met een intensievere ondersteuningsbehoefte zich ook binnen D3 op een positieve wijze ontwikkelen.

 • 16+

  Voor oudere jeugd (vanaf 16 jaar) is het mogelijk om door te groeien naar een (semi) zelfstandige studio waar de jeugdige intensief begeleid wordt richting begeleid of zelfstandig wonen. In het kader van trajectbegeleiding kan dit, als een jongere niet meer vanuit de Jeugdwet kan verblijven, vanuit de WMO worden geboden. Middels een bepaling verlengde jeugdhulp kunnen jeugdigen ook na hun 18e verjaardag van dit aanbod gebruik (blijven) maken, zodat ook deze jeugdigen passende zorg en perspectief ervaren.

 • Maatwerk

  Er wordt op maat gekeken wat de jeugdige en zijn/ haar ouder(s) nodig heeft om tot ontwikkeling te komen. Waar mogelijk wordt dit intern aangeboden en er wordt samengewerkt met lokale ketenpartners. Indien er bijvoorbeeld meer intensieve begeleiding noodzakelijk is dan D3 kan bieden, dan kan eventueel (tijdelijk) 1-op-1 begeleiding ingezet worden. Op deze wijze wordt getracht te voorkomen dat jeugdigen over- of uitgeplaatst worden en veelvuldig van groep moeten wisselen.

 • Gedragswetenschappers

  Binnen D3 zijn gedragswetenschappers werkzaam die per jeugdige het integratief beeld beschrijven en advies geven over welke hulp, behandeling en ondersteuning nodig is. Dit gaat altijd in samenspraak met de jeugdige en gezaghebbende(n). Waar nodig wordt de GZ-psycholoog betrokken. Daarnaast kan er aanvullende diagnostiek plaatsvinden om dit beeld te verhelderen en een bijdrage te leveren aan de besluitvorming rondom behandeling. Behandeling kan onder andere geboden worden ter verbetering van de emotieregulatie, het zelfbeeld, verwerken van ingrijpende gebeurtenissen (trauma), angstklachten en het verbeteren van hechtingsrelaties. Intern doen we in sommige gevallen procesdiagnostiek en voeren we individuele gesprekken ter voorbereiding op de therapievorm waar de jeugdige voor is aangemeld. Voor overige diagnostiek en behandeling verwijzen we door naar onze samenwerkingspartners in de regio.

 • Gezonde leefstijl

  Binnen D3 wordt veel waarde gehecht aan een gezonde leefstijl en sport- en spelactiviteiten. Betreffende de eetmenu’s mogen de jeugdigen hierin meedenken. Echter, de adviezen vanuit het Voedingscentrum worden zo veel als mogelijk gevolgd. Tevens gaan de jeugdigen twee keer per week naar de gymzaal om te sporten. Zij worden hier begeleid door een stagiaire Sport & Beweging. Daarnaast kunnen jeugdigen zich ook inschrijven in de omgeving voor bijvoorbeeld (sport)clubs en (muziek)verenigingen om zo de vrijetijdsbesteding meer invulling en variatie te geven.

Slotlaan, Borculo

Slotlaan, Borculo

Wessel van Eyllaan, Borculo

Wessel van Eyllaan, Borculo

Alexandrinalaan, Borculo

Alexandrinalaan, Borculo

Isidorusweg, Borculo

Isidorusweg, Borculo

Het Heideveld, Hoenderloo

Het Heideveld, Hoenderloo