Kwaliteit

Omdat wij leren en ontwikkelen belangrijk vinden laten wij onze organisatie periodiek extern toetsen.

D3 is ISO 9001-2015 HKZ Jeugdzorg (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) gecertificeerd. Dit keurmerk staat voor duurzame kwaliteitsverbetering in zorg en welzijn: onafhankelijk en betrouwbaar. Met het HKZ keurmerk laten we zien dat we serieus werk maken van kwaliteit van zorg en dat we voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden door cliënten, professionals en relevante stakeholders. We hebben intern de zaken goed op orde, stellen de cliënt centraal en werken voortdurend aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening.

Inspectieverslag
De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) bewaakt en bevordert de veiligheid en kwaliteit van zorg. In november 2018 heeft de inspectie de toets ‘nieuwe toetreders jeugdhulp’ bij Domus Dulcis Domus uitgevoerd.

Klik hier voor het inspectieverslag.

Verwijsindex

Domus Dulcis Domus neemt deel aan de Verwijsindex. Wat houdt dat precies in?

Met de meeste kinderen en jongeren in Nederland gaat het gelukkig goed. Er is echter een categorie kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar dat risico’s loopt of met problemen kampt. Het is belangrijk dat we die kinderen en jongeren in beeld krijgen en houden. Kinderen hebben recht op bescherming, op een goede opvoeding en een adequate opleiding. Als dat in gevaar komt, vraagt dit om een gezamenlijke aanpak van de organisaties die bij dit kind of jongere betrokken zijn.

Sommige kinderen of jongeren hebben tijdelijk hulp nodig. Om hen goed te helpen, is een soepele samenwerking nodig tussen alle leerkrachten, hulpverleners en instanties. De Verwijsindex Gelderland zorgt daarvoor.

De Verwijsindex is een systeem waarin hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van de kinderen en jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Deze registratie bevat geen inhoudelijke informatie. Duidelijk wordt dan welke andere hulpverlener zich mogelijk ook actief met de situatie van dit kind (jongere) bezighoudt. Met het afgeven van een signaal in de Verwijsindex, wordt het netwerk rondom een kind/jongere in beeld gebracht. Het zorgt ervoor dat de hulpverleners elkaar snel weten te vinden.

Om het bovenstaande te verduidelijken heeft de verwijsindex tv een filmpje gemaakt:
www.verwijsindex.tv/ouders

Meer informatie over de Verwijsindex vindt u op https://www.multisignaal.nl/