Direct aanmelden

Direct aanmelden

Voor aanmelding bij D3 is een verwijzing nodig van een professional, zoals de lokale toegang van een gemeente (Centrum Jeugd en Gezin, sociaal wijkteam, etc.), een (huis)arts, een psychiater of een gecertificeerde instelling zoals William Schrikker, Leger des Heils, etc.
U kunt, als professional, een jeugdige aanmelden middels het invullen van het Aanmeldformulier en Toestemmingsverklaring.

De Gelderse jeugdzorgregio’s hanteren een eigen standaard aanmeldformulier bestaande uit 2 delen. Wanneer volgens woonplaatsbeginsel sprake is van een Gelderse gemeente kan middels Gelders aanmeldformulier deel 1 en Gelders aanmeldformulier deel 2 worden aangemeld bij D3.

Vul het aanmeldformulier zo volledig mogelijk in. We nemen de aanmelding zo snel mogelijk in behandeling.
Twijfelt u of plaatsing passend is of is er sprake van een crisis? Neem dan direct telefonisch contact op .

Wachttijden

De verblijfsvormen die D3 biedt hebben soms te maken met een wachttijd. Wij doen er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden.
Kan een kind of jongere niet direct geplaatst worden? Dan zoeken we samen met u een tijdelijke oplossing. We kijken of ter overbrugging ander verblijf geboden kan worden binnen D3 of zo mogelijk elders.

D3 – langdurig verblijf, overbruggings- en crisisopvang
Slotlaan 3; 7271 NP Borculo
Heideveld 30A; 7351DC Hoenderloo

 

085 822 89 99
contact@d3.nl
Slotlaan, Borculo

Slotlaan, Borculo

Wessel van Eyllaan, Borculo

Wessel van Eyllaan, Borculo

Alexandrinalaan, Borculo

Alexandrinalaan, Borculo

Isidorusweg, Borculo

Isidorusweg, Borculo

Het Heideveld, Hoenderloo

Het Heideveld, Hoenderloo