Raad van commissarissen

Onze organisatie kent een onafhankelijke Raad van Commissarissen die toezicht houdt op het ontwikkelen en uitvoeren van het beleid.

De toezichthouders waken over de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorgverlening.  Zorg, bestuur en toezicht zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Zorgverleners kunnen pas tot goede resultaten komen als het bestuur de voorwaarden op orde heeft. Het gaat daarbij zowel om gedrag en cultuur als over het beschikken over de juiste systemen. De toezichthouders letten op de werking van alle drie gebieden: de resultaten, gedrag & cultuur en systemen. De RvC fungeert tevens als sparringpartners voor de bestuurders.

De werkzaamheden van de raad van commissarissen zijn statutair vastgelegd. D3 werkt conform de Zorgbrede Governancecode.

De Raad van Commissarissen (ingesteld november 2020) bestaat uit:

Hans Deten (voorzitter), Hans heeft een jarenlange ervaring als manager, bestuurder in de Jeugdzorg, houdt zich bezig met professionaliseringsvraagstukken in de zorg en is docent aan de Hogeschool Windesheim.

Henk Ouwens, Henk heeft een achtergrond in het Sociaal Cultureel Werk en is eigenaar van de Human Talent Group, specialisten in het ondersteunen van individuen en organisaties bij een succesvolle implementatie van missie, visie en strategie op de werkvloer.

Jaap van Petegem, Jaap heeft een langdurige en gevarieerde ervaring in bestuursactiviteiten en opleidingen op het terrein van Jeugdzorg en Onderwijs. Hij is sparringpartner van jongeren, ouders en professionals die vastlopen in de systemen van indicatiestelling en hulpverlening.

Communicatie met de Raad van Commissarissen verloopt normaliter via de bestuurders van de organisatie en/of via het mailadres rvc@d3.nl