Over ons

Dromen, durven, doen

D3 is een jeugdzorginstelling en biedt verblijf aan jongeren die door bepaalde omstandigheden (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen.  Bij D3 helpen wij deze jongeren om weer grip te krijgen op hun leven. Dat doen we door ze een plek bij D3 te bieden, voor een periode zo kort mogelijk, maar zo lang als noodzakelijk.

D3 biedt crisisplekken, overbruggingsopvang en langdurig verblijf aan jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar (en verlengde jeugdhulp 18-23 ), waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek. Door omstandigheden kunnen zij (tijdelijk) niet meer thuis wonen en er is geen opvang mogelijk binnen het eigen sociale netwerk. Door inzet van integrale zorg ondersteunen wij deze jongeren om weer grip op hun leven te krijgen, met als doel een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke positie in de samenleving. Tijdens de opname neemt de jongere deel aan het groepsprogramma. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de jongere zo spoedig mogelijk geplaatst wordt binnen het onderwijs of een andere vorm van dagbesteding. Natuurlijk is er ook ruimte voor sport en spel.

 

Neem contact met ons op:

 • E-mail

  contact@d3.nl

  Telefoon

  085 822 89 99

Onze missie en visie

D3 biedt jou een warme en huiselijke woonplek. Een plek waar jij veilig kunt (op)groeien, leren en jezelf kan en mag zijn. Bij D3 mag jij dromen, durven en doen! Een plek waar je later aan terug denkt; D3, dáár was het leuk en daar waren fijne begeleiders die écht naar mij luisterden. Of je hier nu een dag, een jaar of misschien wel langer hebt gewoond: bij D3 heb jij je belangrijk gevoelt, van grote waarde, omdat iedereen die bij D3 werkt er is voor jou, je oprechte aandacht geeft en in jou investeert.

Dit doen we bij D3 door er te zijn; voor jou, voor je ouders, voor andere hulpverleners én voor elkaar. We kijken naar wat jij nodig hebt en wat bij jou past. We zijn er voor je zolang dat nodig is, maar zo kort als mogelijk. We kijken naar waar jij goed in bent en we denken in kansen. En als je iets (nog) niet kunt? Dan helpen we jou daarmee!

Dit vinden wij daarom belangrijk:

 • We hebben respect voor elkaar en onze omgeving
 • We accepteren elkaar zonder oordeel
 • We zijn integer en oprecht
 • We gaan uit van krachten en (nieuwe) kansen