Voor jeugdigen & ouders

Wat doet D3?

D3 ondersteund kinderen tussen de 4 en 18 jaar die tijdelijk even niet thuis kunnen wonen, om welke reden dan ook. In de verschillende leefgroepen die D3 heeft zowel op locatie Borculo als Hoenderloo begeleiden we de kinderen naar de voor hen best passende plek. Dat doen we zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. 

*

Daarbij proberen we in ieder kind het kind te zien. Want om te kunnen groeien is het nodig te spelen, te ontdekken maar ook te ervaren dat fouten maken erbij hoort. We helpen kinderen te laten ontdekken waar de krachten en talenten zitten. Want dat geeft zelfvertrouwen en energie om te leren, en pas dan kun je groeien. Dat is waar 150 betrokken D3-ers zich iedere dag weer voor inzetten.

Dat doen we vanuit in totaal 18 verschillende ‘leefgroepen’ verspreid over de locaties Borculo en Hoenderloo. Iedere leefgroep heeft een eigen ‘profiel’ zodat we voor iedere jeugdige de best passende plek kunnen bieden qua woonruimte en begeleiding, en waarin we zowel qua behandeling als qua onderwijs in kunnen spelen op wat aansluit op de behoefte.

Wat die behoefte precies is bepalen we samen tijdens de start van het verblijf. Samen met je ouders/voogd en de plaatser wordt een plan opgesteld voor jouw verblijf bij D3. Wat kun je al goed, wat is nog lastig, en met name, wat wil je leren in de periode dat je bij D3 verblijft? Je krijgt binnen D3 een eigen persoonlijk begeleider (een ‘mentor’) die je gaat helpen dat te bereiken.  Natuurlijk zorgen we er eerst voor dat je je thuis gaat voelen op de groep waar je komt te wonen. Van daaruit gaan we kijken hoe we samen kunnen werken aan dat wat jij wilt leren.

Op de groepen werken we met een vaste dagstructuur en iedere groep heeft eigen afspraken. Dat kan gaan over het samen ontbijten, het naar school gaan maar ook bijvoorbeeld over wie de tafel dekt en de vaatwasser uitruimt. Op deze manier draagt iedereen bij aan een fijn leefklimaat op de groepen en zorgt ervoor dat we op een prettige manier met elkaar om kunnen gaan.

Hieronder is een beschrijving opgenomen van de twee locaties van D3 (locatie Borculo en locatie Hoenderloo) en de verschillende leefgroepen die daar zijn gevestigd.

Neem contact met ons op:

 • E-mail

  contact@d3.nl

  Telefoon

  085 822 89 99

Locatie Borculo

Locatie Borculo

In Borculo beschikt D3 over een volwaardige ‘3-mileuvoorziening’ – een plek waar jeugdigen kunnen wonen, passende begeleiding (en behandeling) krijgen maar ook onderwijs (kunnen) volgen.

Verblijf

Het wonen en de begeleiding wordt vormgegeven vanuit 10 verschillende leefgroepen. De groepen liggen verspreid over het bosrijke terrein aan de rand van Borculo. De groepen hebben allemaal een eigen profiel, zowel als het gaat om de doelgroep als bijvoorbeeld leeftijd en groepsgrootte. Op deze manier kunnen we voor iedere jeugdige de best passende omgeving bieden. Een omgeving waarin kinderen zich veilig voelen en ze met ondersteuning van de medewerkers van D3 gestimuleerd worden te onderzoeken en leren.

Onderwijs

Onderwijs maakt daar integraal onderdeel van uit. Omdat ieder kind recht heeft op onderwijs  werken we in Borculo nauw samen met SOTOG. Samen proberen we voor iedere onderwijsbehoefte een oplossing te vinden zodat het uitgangspunt is dat kinderen naar school kunnen. Op het moment dat een jeugdige wordt aangemeld voor D3 locatie Borculo, wordt direct de aanmelding voor onderwijs in gang gezet. Voor meer informatie over het onderwijsaanbod klikt u op de link naar de Website van SOTOG hieronder:

SOTOG

Slotlaan

Slotlaan

Borculo

Aan de Slotlaan biedt D3 plek voor 24 ‘jonge kinderen’ in de leeftijdscategorie van 6 tot en met 12 jaar oud. Dit vanuit vier verschillende leefgroepen:

 • ‘De Slinge’ (8 plekken).
 • ‘De Waterster'( 4 plekken)
 • ‘De Berkel’ ( 8 plekken)
 • ‘De IJssel’ ( 4 plekken)

Afhankelijk van wat aansluit op de behoefte, kan gekozen worden voor een groep van 4 (voor meer rust, gevoel van veiligheid en/of minder prikkels) of 8 (groepsdynamiek, eerder aansluiting). Naast het pand ligt een grote tuin waar de kinderen heerlijk naar buiten kunnen om te spelen en ravotten . In de zomer van 2023 zal deze tuin volledig vernieuwd worden zodat het een nóg fijnere plek wordt om te verblijven.

Wessel van Eyllaan

Wessel van Eyllaan

Borculo

Aan de Wessel van Eylllaan staan drie woningen waarin drie verschillende leefgroepen gevestigd zijn:

 • ‘Beekvliet’ is een gemengde woongroep voor jeugdigen van 12 tot 18 jaar;
 • ‘De Dijcke’ is een leefgroep voor uitsluitend meiden van 12 tot 18 jaar;
 • ‘De Esch’ is een leefgroep voor jeugdigen (gemengd) van 6 t/m 12 jaar oud.

Op iedere leefgroep is plek voor 8 jeugdigen. Rondom de woningen ligt een grote tuin en de bushalte is op steenworp afstand.

Alexandrinalaan

Alexandrinalaan

Borculo

Aan de Alexandrinalaan beschikt D3 over het voormalig ‘Fraterhuis’, een licht en ruim woongebouw aan de rand van het bos en de Vlindertuin. In dit gebouw bevinden zich 2 leefgroepen:

 • ‘Hambroek’ is een leefgroep voor jongens tussen de 14 en 18 jaar oud.
 • ‘Meibeek’ is een leefgroep voor jongens van ca. 12 tot 18 jaar oud.

Het betreft groepen voor beide 8 jongens, er wonen géén meiden.

Isidorusweg

Isidorusweg

 

Borculo

Brandenborgh is een leefgroep specifiek voor jeugdigen waarbij sprake is van (voorliggende) autismespectrum problematiek. De groep biedt plek aan 8 jongens in de leeftijdscategorie van 12 tot 18 jaar oud.

De woning staat in een bosrijke omgeving en vrij van andere woningen. Hierdoor zijn er weinig prikkels van buitenaf. De kamers zijn ruim, waardoor een veilig leefklimaat gecreëerd kan worden. Vanuit de begeleidingsstructuur wordt de jeugdigen warmte, responsiviteit, structuur en duidelijkheid geboden. De bewoners kunnen langere tijd verblijven zodat vanuit rust toegewerkt kan worden naar een passende vervolgplek.

Locatie Hoenderloo

Locatie Hoenderloo

In Hoenderloo beschikt D3 over 2 moderne gebouwen (‘de Bosvilla’ en ‘de Kastanje’) die ieder plek bieden aan 24 jeugdigen. Het terrein ligt in de bossen van Hoenderloo. Het wonen en de begeleiding wordt vormgegeven vanuit 6 verschillende leefgroepen. De groepen hebben allemaal hun eigen doelgroep, leeftijd en groepsgrootte. Doordat er verschillende groepen zijn kunnen we kijken naar de best passende omgeving voor de jeugdige en daarbij maatwerk bieden.

Naast de leefgroepen biedt Hoenderloo ook dagelijks ‘Vorming & Recreatie’ aan. Vanuit hier worden activiteiten georganiseerd die de jeugdigen stimuleren om te leren en ontdekken.

'De Bosvilla'

'De Bosvilla'

Hoenderloo

De Bosvilla bestaat uit 3 verschillende leefgroepen;

 • Leefgroep Anemoon is een gemengde groep die 8 plekken biedt aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar oud. Bij de Anemoon kunnen jeugdigen terecht met hechting en traumaproblematiek. Er wordt hier traumasensitief gewerkt waardoor er wordt aangesloten bij bovengenoemde problematiek.
 • Leefgroep Adbes is een groep voor jongens die 4 plekken biedt aan jongens tussen de 12 en 18 jaar oud. Het is een kleinschalige groep wat maakt dat het een prikkelarmere omgeving is en we jongens kunnen begeleiden met een intensievere begeleidingsvraag.
 • De Fluiteboom is een gemengde crisisgroep die crisisplekken biedt aan 8 jongeren tussen de 12 en 18 jaar. Jongeren kunnen hier in principe 28 dagen ter overbrugging terecht met maximaal een eenmalige verlening van 28 dagen (totaal van 56 dagen). Vanuit de woongroep wordt er samen met ouders/verwijzers/betrokkenen zo snel mogelijk gezocht naar een best passende plek.

De Kastanje

De Kastanje

Hoenderloo

De Kastanje bestaat uit 3 verschillende leefgroepen;

 • Leefgroep Veldbies is een groep voor 8 jongens tussen de 6 en 12 jaar. Veldbies biedt zowel crisisplekken als langdurige plekken aan voor de jongens. Veldbies richt zich voornamelijk op hechting en traumaproblematiek. Er wordt op de groep traumasensitief gewerkt waardoor we kunnen aansluiten bij de problematiek.
 • Zevenster is een leefgroep voor meiden die 4 plekken biedt aan meiden tussen de 14 en 18 jaar. Het is een kleinschalige groep wat maakt dat het een prikkelarmere omgeving is en we jongens kunnen begeleiden met een intensievere begeleidingsvraag.
 • Dalkruid is een structuurgroep die plek biedt aan 6 jongens tussen de 8 en 12 jaar met (voorliggende) ASS problematiek. De begeleiding wordt gegeven met behulp van methodiek ‘Geef me de 5’ wat aansluit bij ASS problematiek.