Dromen,

durven,

doen

D3 is een jeugdzorginstelling en biedt verblijf aan jongeren die door bepaalde omstandigheden (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen.

Meer informatie

Bij D3 helpen wij jeugdigen om weer grip te krijgen op hun leven. Dat doen we door ze een plek bij D3 te bieden, voor een periode zo kort mogelijk, maar zo lang als noodzakelijk.

Slotlaan, Borculo

Slotlaan, Borculo

Wessel van Eyllaan, Borculo

Wessel van Eyllaan, Borculo

Alexandrinalaan, Borculo

Alexandrinalaan, Borculo

Isidorusweg, Borculo

Isidorusweg, Borculo

Het Heideveld, Hoenderloo

Het Heideveld, Hoenderloo

D3 biedt crisisplekken, overbruggingsopvang en langdurig verblijf aan jongeren in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar (en verlengde jeugdhulp 18-23 ), waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek. Door omstandigheden kunnen zij (tijdelijk) niet meer thuis wonen en er is geen opvang mogelijk binnen het eigen sociale netwerk.

Door inzet van integrale zorg ondersteunen wij deze jongeren om weer grip op hun leven te krijgen, met als doel een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke positie in de samenleving. Tijdens de opname neemt de jongere deel aan het groepsprogramma. Daarnaast zorgen wij ervoor dat de jongere zo spoedig mogelijk geplaatst wordt binnen het onderwijs of een andere vorm van dagbesteding. Natuurlijk is er ook ruimte voor sport en spel.

Meer informatie