Stichting D3 Dromen Durven Doen

Ieder kind heeft het recht op een veilige jeugd, een veilige plek, waar het zich kan ontwikkelen en gewoon lekker kind mag zijn.

Stichting D3 Dromen Durven Doen heeft als doel het bevorderen van het leefklimaat, het bevorderen van de zelfredzaamheid, het bevorderen van cohesie met de buurt, het bevorderen van de levensvreugde en zoveel als mogelijk het versterken van de binding met het systeem van haar doelgroep.

 

Missie Stichting

De stichting biedt ondersteuning aan jeugdigen die een warme en huiselijke woonplek nodig hebben. Een plek waar zij veilig kunnen (op)groeien, leren en zichzelf kunnen, durven en mogen zijn.

Jeugdigen mogen dromen, durven en doen!

We willen een plek bieden waar jeugdigen later aan terugdenken als een plek waarbij ze positieve en succeservaringen hebben opgedaan. Of jeugdigen een dag, een jaar of misschien wel langer bij D3 hebben gewoond: bij D3 hebben zij zich belangrijk, veilig en welkom gevoeld. Hierbij vinden wij het belangrijk dat jeugdigen op één plek groot kunnen groeien.

Visie Stichting

Dit doen we door er te zijn en af te stemmen met jeugdigen en de Jeugdzorgvoorziening waar zij verblijven. Waarbij de stichting kijkt naar wat elke jeugdige nodig heeft.

Kernwaarden Stichting

 • Respect voor elkaar en de omgeving
 • Acceptatie zonder oordeel
 • Integriteit en oprechtheid
 • Krachten en (nieuwe) kansen

Wij zijn altijd op zoek naar meer mensen die de jeugdigen bij D3 een warm hart toedragen en willen ondersteunen in welke vorm dan ook: tijd, expertise, materialen, in natura of geld.

Dit zodat wij spelactiviteiten, workshops, cursussen en trainingen om persoonlijke groei en zelfredzaamheid te stimuleren en te bevorderen kunnen inzetten.

In het Beleidsplan 2022-2024 kunt u meer lezen over Stichting D3 Dromen Durven Doen. In dit beleidsplan verwoordt het bestuur de doelstellingen en de verwachte resultaten van de gezamenlijke inspanning voor de komende 3 jaar.

 

Stichting D3 heeft de ANBI status aangevraagd.

Bestuursleden

 • Kea van der Vinne – Voorzitter
 • Leonieke Nijen Es – Secretaris
 • Ron Bargerink – Penningmeester

Vrijwilligers

CONTACTGEGEVENS STICHTING:

  • Stichting D3 Dromen Durven Doen
  • Alexandrinalaan 13
  • 7271 NN Borculo
  • Stichtingd3@d3.nl