Nieuws

D3 opent deuren voor minderjarige statushouders

Naar overzicht

D3 opent haar deuren voor minderjarige statushouders

De veiligheid van jongeren die vluchten uit hun eigen land en zonder voogd Nederland binnenkomen komt steeds verder in de knel. Door opvangtekorten verblijven veel van hen op COA-locaties (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers), ofwel grootschalige asielzoekerscentra, totdat over hun asielaanvraag is beslist. Daar is niemand die zich écht over hen ontfermt. Stichting Nidos is de voogdijinstelling die door de Nederlandse overheid is aangewezen om de voogdij uit te voeren voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Alle jongeren die een verblijfsvergunning krijgen, zullen van de COA-locatie moeten verhuizen naar een kleinschalige opvanglocatie. Stichting Nidos is naarstig op zoek naar kleinschalige opvanglocaties voor deze doelgroep. D3 vindt het belangrijk een bijdrage te leveren aan de enorme vraag die er ligt. Daarom startten D3 en Stichting Nidos onlangs een samenwerking. De eerste jongeren zijn binnenkort welkom in Borculo.

Projectleider Leonie Ludden buigt zich binnen D3 over deze samenwerking en het uitwerken van de plannen om daadwerkelijk plek te kunnen bieden aan een aantal minderjarige statushouders. “Er zijn zowel kinderwoongroepen (KWG’s) als kleine wooneenheden (KWE’s) nodig. In de kinderwoongroepen worden jongeren rond de 15 en 16 jaar opgevangen, die nog niet voldoende zelfstandig en weerbaar zijn. Hier zijn 24 uur per dag begeleiders aanwezig, die helpen met alledaagse dingen. In de kleine wooneenheden wonen jongeren met een gemiddelde leeftijd van 17-18 jaar met soms verschillende nationaliteiten in kleine groepen bij elkaar. Zij kunnen zich zelfstandig redden, dus daar is geen 24-uurs begeleiding nodig. Ze worden wel ondersteund met dingen die ze nog moeten leren.”

Geschikte appartementen voor zelfstandigheidstraining
“Begin dit jaar hebben we onderzocht of wij dergelijke locaties beschikbaar hebben of konden creëren. Zo kwamen we uit op onze locatie Klein Hambroek in Borculo. Deze locatie met zes appartementen en een groepsruimte leent zich goed voor zelfstandigheidstraining. Op deze locatie starten we medio mei met zes jongeren tussen de 16 en 18 jaar, mits de randvoorwaarden georganiseerd zijn. Hoeveel uur begeleiding we hier daadwerkelijk gaan bieden, is afhankelijk van wat deze groep nodig heeft om straks goed de maatschappij in te kunnen. Zij kennen de weg hier letterlijk niet. Klein Hambroek is een KWE+ locatie. Die plus zorgt ervoor dat we kunnen op- en afschalen waar nodig. De korte lijnen en het snel kunnen bijstellen, maakt dat we hier steeds beter in worden met elkaar en de juiste opvang kunnen bieden. Als we hier straks volledig draaien, gebruiken we deze locatie als blauwdruk voor meer toekomstige locaties.”

Specialistische begeleiding
Het begeleiden van deze jongeren vraagt zowel kennis als kunde. Er zijn begeleiders nodig die affiniteit hebben met de doelgroep, maar ook trauma-, cultuursensitief en de-escalerend kunnen werken. Leonie: “We starten met een aantal zzp’ers om de begeleiding vorm te geven, maar werven tegelijkertijd ook vaste medewerkers. We hopen in de nabije toekomst de locatie met een betrokken groep ambulante medewerkers in loondienst te kunnen draaien.”

In de startblokken
De locatie is zo goed als klaar. D3 staat in de startblokken om de eerste groep jongeren te verwelkomen, maar de randvoorwaarden moeten eerst in orde zijn. “Leonie: “School is de grootste randvoorwaarde op dit moment. De jongeren zullen in Neede naar school moeten gaan. Daar is een internationale schakelklas en wordt onderwijs geboden aan buitenlandse kinderen die nog maar kort in Nederland wonen. Er is akkoord van de gemeente, maar we zijn nog in afwachting wat precies nodig is en per wanneer ze terecht kunnen. School is een belangrijke voorwaarde om te kunnen starten. Zonder school zouden ze hier 24/7 binnen zitten, zonder dagbesteding. Dat is voor niemand wenselijk. We zetten nu de puntjes op de i en hebben er alle vertrouwen in dat we spoedig kunnen starten!”

Klik hier om terug te keren naar de nieuwsbrief