Vacature Jeugdzorgwerkers C en D – Eén op één begeleiders Borculo en Hoenderloo

0-40 uur, D3 Borculo en Hoenderloo

Naar overzicht

Vacature Jeugdzorgwerkers C en D (Pedagogisch Medewerkers A en B) Eén op één begeleiders Borculo en Hoenderloo

De organisatie

 

D3 is een jonge, dynamische organisatie waar innovatie, samenwerking, creativiteit en bevlogenheid de boventoon voeren. Wij werken met kinderen en jongeren die tijdelijk niet thuis kunnen wonen. We proberen hen in die moeilijke periode zo goed mogelijk bij te staan, en samen te kijken hoe we de stap naar huis weer zo snel mogelijk kunnen maken.

Wanneer dat niet kan, kijken we met elkaar welke hulp het beste past. We doen dat in samenwerking met andere organisaties.

Als organisatie zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe antwoorden op bestaande vragen. Daarbij maken we gebruik van onze kleinschaligheid en wendbaarheid. Wij geloven dat innovatie leidt tot effectiviteit. Wij geloven niet dat meer van hetzelfde, onze fascinerende sector verder gaat helpen. We zijn op zoek naar mensen die Dromen Durven waar te maken, door te Doen. Wij zijn D3!

De doelgroep

 

Wij bieden zorg aan kwetsbare kinderen/jeugdigen. Soms heeft deze doelgroep een extra begeleidingsvraag. Dan zien we dat debegeleidingsintensiteit op onze reguliere groepen niet voldoende is om dat te bieden, wat nodig is. We proberen dan maatwerk televeren door (deels) één op één begeleiding te bieden. Op die manier creëren we ruimte voor individuele aandacht voor de jeugdige.Het streven is dan om doelgericht te kijken wat er nodig is voor de jeugdige om wel weer volledig onderdeel te kunnen zijn van dereguliere groep.

De leeftijd en de ondersteuningsbehoefte van de jeugdigen kan sterk uiteenlopen. Zo kan er een jongen van 7 jaar met eenautismespectrumstoornis individuele begeleiding nodig hebben, maar ook een 15-jarig meisje met een posttraumatische stressstoornis.Daarnaast kun je zowel jeugdigen met een gemiddelde intelligentie, als jeugdigen met een licht verstandelijke beperking tegen komen.

Wat ga je doen?

 

De betreffende jeugdige krijgt een dagprogramma die het samen met de begeleider invult, vaak in afstemming met de groep waar hetaan gekoppeld is. Afhankelijk van de fase van het traject, wordt gekeken wanneer er gezamenlijk momenten kunnen zijn metgroepsgenoten, of dient er geobserveerd te worden wat de interactie tussen de jeugdige en de groep is.De jeugdige dient een aantal uren per dag, of in voorkomende gevallen het grootste gedeelte van de dag, begeleid te worden in hetdoorlopen van het dagprogramma. De werkzaamheden zijn zeer afwisselend en vragen ook een stevige mate vanimprovisatievermogen.

Wat moet je kunnen?

 

Je moet in staat zijn om cliëntgericht, creatief, flexibel en doelgericht te werken, en/of bereid zijn je daar verder in te ontwikkelen. Jevindt het leuk om af te stemmen op de jeugdige en te onderzoeken, vaak in afstemming met het team en de gedragswetenschapper,waar mogelijkheden ten aanzien van de ontwikkeling van de jeugdige liggen.

Je denkt in mogelijkheden en bent in staat om buiten de locaties met de jeugdige tot activiteiten te komen. Dat kan betekenen dat je meegaat naar school, of dat je meegaat naar een ouder, of andere belangrijke personen voor de jeugdige.

Wie ben jij?

 

Wij zijn op zoek naar medewerkers die het leuk vinden deze doelgroep individueel te begeleiden. Je ziet het als uitdaging om dezekinderen weer zo snel mogelijk in te kunnen laten stromen in de normale groepen. Soms is het mogelijk om stapsgewijs weer terug naarhuis te werken. Dan vind jij het leuk om samen met de ouder(s) te onderzoeken hoe dat het beste kan. Het kan zijn dat je stapsgewijs meegaat naar de thuissituatie om samen te onderzoeken of een uiteindelijke thuisplaatsing tot de mogelijkheden behoort.

Verder moet je het leuk vinden om te verbinden, op diverse vlakken. Je moet in staat zijn de jeugdige te begeleiden naar minderbegeleiding. Daarmee is je eigen rol van steeds minder belang. Je kan uitstekend zelfstandig werken, hebt daarbij oprecht oog en oorvoor de jeugdige, maar bent ook in staat goed samen te werken. Je vindt het leuk om met anderen (bijvoorbeeld de groep waar dejeugdige uiteindelijk naar toe gaat) uit te vinden hoe die overstap zo goed mogelijk gemaakt kan worden.

Belangstelling?

 

Meer informatie over D3 kun je vinden op www.D3.nl. Heb je vragen over de vacature dan kun je contact opnemen met 085 – 822 89 99en vraag naar één van de Teamleiders.

We nodigen zeker óók 55-plussers en mensen met de behoefte aan een klein dienstverband, of een nevenfunctie, uit te solliciteren naar de functie van één op één begeleider!

Jeugdzorgwerkers C en D worden, afhankelijk van opleiding en ervaring ingeschaald in respectievelijk schaal 8 en 7 van de CAO Jeugdzorg.

Reiskosten woon-werk wordt vergoed op basis van 0,19 c/km

Solliciteren?

 

Je kunt solliciteren door een motivatie mail met CV te sturen naar contact@D3.nl

Deze vacature heeft geen sluitingsdatum. Wanneer we voldoende kandidaten hebben, sluiten we deze specifieke vacature. We zijn echter voortdurend op zoek naar geschikte werkers, dus kijk daarvoor op onze site!

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Interesse?

Je kunt solliciteren door het sturen van een e-mail met C.V. en motivatiebrief naar:

  • E-mail

    contact@d3.nl

    Telefoon

    085-822 89 99

Nu solliciteren