Vanaf 1 juni 2021 hebben wij plaats op onze nieuwe locatie op het Heideveld te Hoenderloo. D3 in Hoenderloo biedt crisisplekken, overbruggingsopvang en

langdurig verblijf aan jeugdigen in de leeftijd van 6 tot en met 18 jaar (en verlengde jeugdhulp 18-23 ), waarbij sprake is van een ontwikkelingsstoornis en/of gedragsproblematiek. Door omstandigheden kunnen zij (tijdelijk) niet meer thuis wonen en er is geen opvang mogelijk binnen het eigen sociale netwerk.

Missie D3

D3 biedt jeugdigen een warme en huiselijke woonplek. Een plek waar zij veilig kunnen (op)groeien, leren en zichzelf kunnen, durven en mogen zijn. Naast onze locaties in Borculo starten wij met ingang van 1 juni onze nieuwe locatie in Hoenderloo. Wij gaan, gefaseerd, plek bieden aan 48 jeugdigen. Dit gaan wij doen

in de Kastanje en de Bosvilla. 2 Prachtige locaties met veel ruimte zowel in huis als er omheen. Beide bieden plek aan 2 leefgroepen van 8 jeugdigen per leefgroep en 2 kleine groepen van maximaal 4 jeugden per leefgroep van 16 jaar en ouder die samen willen leren en door ontwikkelen richting zelfstandigheid.

Bij D3 mogen jeugdigen dromen, durven en doen! We willen een plek bieden waar jeugdigen later aan terugdenken als een plek waarbij ze positieve en succeservaringen hebben opgedaan. bij D3 hebben zij zich belangrijk, veilig en welkom gevoeld. Hierbij vinden wij het belangrijk dat jeugdigen op één plek groot kunnen groeien.

Visie

Dit doen we door er te zijn en af te stemmen met jeugdigen, ouders, school en betrokken hulpverleners, waarbij we kijken naar wat elke jeugdige nodig heeft. Wij werken competentiegericht en denken in

kansen. Positieve ervaringen en succeservaringen opdoen is van belang. D3 wil zoveel mogelijk aansluiten bij de wensen van de jeugdigen en bij zijn of haar eigen kracht en mogelijkheden. Hierbij zijn we betrokken op

elkaar en werken vanuit verbinding. De begeleiding duurt zo kort als mogelijk, zo lang als nodig is en waar nodig tot volwassenheid. Onze kernwaarden zijn dan ook: Door inzet van integrale zorg ondersteunen wij deze jeugdigen om weer grip op hun leven te krijgen, met als doel een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke positie in de samenleving. Tijdens de opname neemt de jeugdige deel aan het groepsprogramma. Daarnaast 

zorgen wij ervoor dat de jeugdige zo spoedig mogelijk geplaatst wordt binnen het onderwijs of een

andere vorm van dagbesteding. Natuurlijk is er ook ruimte voor sport en spel.

Mocht u vragen hebben, kunt u contact opnemen met algemeen manager Natasha Bouwmeester: 06-14763009.

 

Aanmelden

Voor aanmelding bij D3 is een verwijzing nodig van een professional, zoals de lokale toegang van een gemeente (Centrum Jeugd en Gezin, sociaal wijkteam, etc.), een (huis)arts, een psychiater of een gecertificeerde instelling zoals William Schrikker, Leger des Heils, etc. 

U kunt, als professional, een cliënt aanmelden via telefoonnummer 085 – 822 89 99 en per mail

naar contact@d3.nl.