Onderzoek

Effectiviteitsonderzoek

Benzies & Batchies – Ik hou van mij

TNO en Movisie deden een groot effectiviteitsonderzoek met betrekking tot onze voorstelling Benzies & Batchies in combinatie met de training Ik hou van mij (relaties & seksualiteit). Deze onderdelen draaien al jaren met veel succes op scholen en zijn ook opgenomen in de Databank Effectieve Jeugdinterventies van het NJi en Intervisie Database Gezond en Actief leven (RIVM) en maakt het programma onderdeel uit van de Ondersteuning Gezonde School.

Extern onderzoek

Seksueel grensoverschrijdend gedrag voorkómen en terugdringen

Kikid ontwikkelde Benzies & Batchies en Ik hou van mij om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen en terug te dringen. Het is een interactief programma voor en door jongeren in het middelbaar onderwijs dat met name aandacht besteed aan seksualiteit, groepsdruk en muziek- en beeldcultuur.

Uit het onderzoek van TNO en MOVISIE is gebleken dat het lesprogramma een positieve invloed heeft op de opvattingen van jongeren over seksueel grensoverschrijdend gedrag. De houding, normen en het vertrouwen in eigen kunnen van leerlingen met betrekking tot seksueel grensoverschrijdend gedrag is verbeterd.

Lees het volledige onderzoek hier!

Intern onderzoek

Naast dat Kikid haar programma-onderdelen laat onderzoeken door externe partijen, vragen we zelf ook altijd aan docenten en leerlingen om evaluaties in te vullen. Daarnaast zijn we ook bezig met een traject waarin leerlingen voorafgaand aan en na afloop van de theatervoorstellingen vragenlijsten kunnen invullen, waardoor we het effect kunnen inzien. Op deze manier blijft Kikid zich ontwikkelen om actueel te blijven en ervoor te zorgen dat onze programma’s zo goed mogelijk blijven aansluiten.